Zastoupení Evropské komise v ČR Praha - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Téma - část V  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zpět

 
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
V4 (6)
Václav Havel (4)
válečné právo (2)
válka (1)
válka, pud smrti (1)
války (1)
války bez válečníků (1)
valné shromáždění (1)
varování -- činy (1)
Vaše Evropa (2)
VAT (2)
Vatikán (1)
věda (34)
věda -- technika -- Francie (1)
věda a technika (1)
věda a výzkum (1)
věda v ČR (1)
věda, technika, inovace (5)
vědecké technologie (2)
vědecko-technický rozvoj (1)
vedoucí zstupitelských úřad.. (1)
Velká Británie (6)
Velká Británie -- EU (2)
Velká Británie, Francie - 2.. (1)
velký evropan v čele malé z.. (1)
Velvyslanectví USA (1)
venkov (3)
veoejný ochránce práv - pus.. (1)
Věra Jourová (1)
verejná správa (4)
veřejná diplomacie (1)
veřejná politika (1)
veřejná správa (18)
veřejné finance
Veřejné finance (1)
věřejné finance (1)
veřejné finance -- ČR (1)
veřejné finance v ČR (1)
veřejné mínění (7)
veřejné mínění -- Česko (2)
veřejné právo (2)
veřejné prostředky (1)
veřejné rozpočty (1)
veřejné služby (2)
veřejné správa (1)
veřejné výdaje (3)
veřejné zakázky (24)
veřejné zdraví (2)
veřejné zdroje věnované na.. (1)
veřejní ochránci práv (3)
veřejnost (5)
věřejnost (1)
veřejný ochránce práv (6)
veřejný ochránce práv - půs.. (1)
veřejný ochránce práv -- Ev.. (1)
veřejný sektor (9)
vesmír (1)
vestfálský systém (1)
VET systems (1)
veterinární dohody (1)
veterinární kontroly (1)
veterinární legislativa (1)
veterinární ochrana (1)
veterinářské kontroly (1)
větrná energie (1)
vězeňská hantýrka (1)
vězeňská poezie (1)
věznice, trestanecké pracov.. (1)
Vice-President of the Commi.. (1)
Vice-President of the Commi.. (1)
vícejazyčnost (2)
víceletý (1)
víceletý finanční rámec 201.. (1)
víceúrovňové vládnutí (1)
Victim (1)
viděno z Prahy, Bruselu (1)
vinařství (1)
violence (3)
violence against women (3)
violence, discrimination (3)
Visegrad (7)
Visegrád (1)
Visegrad group (1)
visegrádská čtyřka (1)
Visegrádská čtyřka (2)
Visegrádská skupina (4)
visegrádská spolupráce (3)
Visegrádská spolupráce (1)
visegrádský program -- EU (3)
visegrádský program -- Sche.. (2)
visualising -- EU (1)
Višegrádská spolupráce (1)
vítězné projekty (3)
VIZ (1)
víza (5)
vízová politika (3)
vízová politika -- EU -- USA (3)
vízový kodex (2)
vláda (20)
vláda České republiky (3)
vláda práva (1)
vládnutí (2)
vlastenectví (1)
vlastivěda (3)
vlastnosti -- evropské právo (2)
vliv drog (1)
vliv evropské integrace (2)
vliv národních parlamentů (1)
vnější (1)
vnější bezpečnost (2)
vnější evropské odbory (2)
vnější financování (2)
vnější hranice (4)
vnější hranice EU (1)
vnější hranice eu (1)
vnější politika (2)
vnější politika a hospodářs.. (1)
vnější politika EU (3)
Vnější politika EU (1)
vnější pomoc (8)
vnější pomoc EU (3)
vnější prostředí firmy (1)
vnější smlouvy EU (1)
vnější vztahy (34)
Vnější vztahy (1)
vnější vztahy EU
Vnější vztahy EU (2)
vnitro (1)
vnitrostátní soudy (1)
vnitřhí thr bez hranic (2)
vnitřní bezpečnost
vnitřní hranice -- kontroly (1)
vnitřní politika (1)
vnitřní politika EU (2)
vnitřní politiky (1)
vnitřní trh (42)
vnitřní trh -- SOLVIT (3)
vnitřní trh ES/EU (1)
vnitřní trh EU
vnitřní věci (1)
vocational training system (2)
voda (23)
vodní doprava (1)
vodní hospodářství (5)
vodohospodářská politika ČR (2)
vojenská politika -- Cesko (6)
vojenská politika -- Česko (7)
vojenská struktura NATO (1)
vojenská, politická integra.. (1)
vojenské mise (7)
vojenské mise eu (1)
vojenské objekty (1)
vojenské struktury (2)
volby
volby -- EU (2)
volby do EP (3)
volby do Evropského parlame.. (3)
volby do skotského parlamen.. (1)
Volby, referenda (1)
volební právo (1)
volební systémy (2)
volný čas (3)
volný obchod (5)
volný pohyb (8)
volný pohyb kapitálu (4)
volný pohyb kapitálu, průmy.. (1)
volný pohyb osob
volný pohyb osob, zboží, ka.. (1)
volný pohyb osob, zboží, sl.. (2)
volný pohyb pracovníků (8)
volný pohyb pracovníků -- EU (1)
volný pohyb služeb (7)
volný pohyb služeb -- EU (4)
volný pohyb služeb -- Němec.. (1)
volný pohyb zboží (8)
volný pohyb zboží -- EU (1)
volný pohyb zboží -- země EU (2)
volný pohyb zboží, osob, sl.. (1)
volný trh (1)
volunteering (1)
voting (1)
vstup ČR do EU (35)
vstup čr do EU (1)
vstup do EU (6)
vstup do Evropské unie (2)
vstup Islandu do EU (1)
vstup Maďarska do EU (1)
vstup Turecka do EU (2)
všeobecná opatření (1)
všeobecné financování (1)
všeobecné podpory (2)
výběr zástupců, role a půso.. (1)
výběr, schvalování návrhů p.. (1)
výběrová řízení (1)
výbor regionů (1)
Výbor Regionů (1)
Výbor regionů EU - výběr zá.. (1)
výbory (4)
výbory pro evropské záležit.. (1)
výbušniny (1)
výdaje (5)
výdaje EU (7)
výhledy pro zemědělské trhy.. (1)
výhody přístupu k EU (1)
vyhoštění (1)
východní Evropa (5)
Východní Evropa (1)
východní partnerství (9)
Východní partnerství (7)
východní rozšíření (6)
východní rozšíření EU (5)
výchova a vzdělávání (1)
vyjednávání (2)
výkladový slovník (9)
výkladový slovník -- politi.. (1)
výkonnost (1)
výlučná kompetence EU (1)
vymáhání práva (1)
vymáhání práva EU (1)
výměna, iniciativa mládeže (2)
výměnné programy (1)
výměny a stáže (1)
vymírání živočichů (1)
vynálezy (1)
výnosy ze vzdělání (3)
výpůjční činnosti (1)
výroba -- Česko (1)
výrocní zpráva (1)
výrocní zprávy (1)
výroční zpráva
výroční zpráva 2003 (1)
výroční zpráva 2007 (3)
výroční zprávy (2)
výsledky (1)
výsledky na trhu práce (2)
výsledky vzdělávání (3)
vysoké podíly (1)
vysoké školství (1)
vysoké školy (3)
vysokoškolská právnická uče.. (1)
vysokoškolské reformy -- 19.. (1)
vysokoškolské studium (4)
vysokoškolské vzdělávání (5)
Vysoký komisariát OSN pro u.. (3)
vysoký představitel EU (1)
vysoký představitel pro zah.. (1)
výstava (1)
výstava plakátů (1)
vystoupení z EU (1)
vyšší vysoké školy (1)
vytápění (1)
vytváření pracovních míst -.. (1)
výuka (1)
výuka cizích jazyků (1)
výuka historie (1)
výuka jazyků (2)
výuka mládeže (2)
využívání přírodních zdrojů (1)
vývoj (3)
vývoj EU (4)
vývoj evropská integrace (1)
vývoj evropské integrace (1)
vývoj politiky EU (1)
vývoj pracovního práva (3)
vývoj sociální ochrany (2)
vývoje Evropy (1)
vývoz (1)
vývozní potenciál (1)
výzkum (37)
výzkum -- vývoj -- EU (5)
výzkum a vývoj (1)
výzkum EU (1)
výzkum uhlí (1)
výzkum v ČR (1)
výzkum, vývoj (2)
výzkumná centra (1)
výzkumná studie (1)
výzkumné centrum pro EU (1)
výzkumné informace (3)
výzkumný projekt (1)
význam voleb -- evropský pa.. (1)
významní Evropané (1)
výživa (1)
vzácná onemocnění (1)
vzájemné uznávání vzdělávání (1)
vzdělání (17)
Vzdělání (1)
vzdělání -- věda -- výzkum.. (1)
vzdělání bez hranic (1)
vzdělání, vzdělávání
vzdelávací instituce -- Evr.. (1)
vzdělávací politika
vzdelávací politika -- Evro.. (2)
vzdělávací programy (4)
vzdělávácí programy (2)
vzdělávací projekty - SOCRA.. (1)
vzdělávací strategie (2)
vzdělávací středisko (3)
vzdělávací systém
vzdělávácí systémy (1)
vzdělávací systémy zemí EU (1)
vzdělávání
vzdělávání - EU
vzdělávání - Evropa (1)
vzdělávání 2000-06 (1)
vzdělávání cizinců (1)
vzdělávání dětí (2)
vzdělávání dospělých (6)
vzdělávání učitelů (5)
vzdělávání v ČR (3)
vzdělávání, kultura (1)
vzdělávání, příprava (1)
vzduch (7)
vznik -- OSN (1)
vznik EU (1)
vznik eura (1)
vznik eurozóny (1)
vznik Evropské rady (1)
vzpomínky (1)
vztah ČR a EU (9)
vztahy (1)
vztahy - muž, žena (2)
vztahy a problémy (2)
vztahy ČR se zeměmi (1)
vztahy mezi mužem a ženou (1)
vztahy s orgány (5)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.